Η Φιλανθρωπική μη Κερδοσκοπική- Κοινωνική Μέριμνα ««ΑΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ» με την δραστηριότητα της θα προσφέρει, μη κερδοσκοπικό κοινωνικό έργο, παρέχοντας υπηρεσίες στην ευάλωτη ομάδα των ηλικιωμένων ατόμων (επιμελεια,αγαπη και υποστηριξη)ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΙΔΡΥΤΗΣ* ΑΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΑΣ   €10.000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ